Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luzinie

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luzinie została wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Powiatu Wejherowskiego pod numerem 123 z dniem 31 marca 2015 r. Poradnia początkowo działała w ramach Kaszubskiego Centrum Edukacji "Vademecum” z siedzibą w Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie, ul. Mickiewicza 22.

Obecna siedziba Poradni oraz Kaszubskiego Centrum Edukacji w Luzinie znajduje się w centrum miasta – ul. Młyńska 1. Placówka w ramach oferty edukacyjnej od początków istnienia prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania w rozwoju dzieci. Dodatkowo prowadzimy również konsultacje psychologiczne, diagnozy w kierunku dysleksji, doradztwo zawodowe, szkolenia dla osób, placówek oświatowych (kadry przedszkoli i szkół) oraz firm. Pomieszczenia naszej placówki są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Posiadamy w pełni wyposażoną świetlicę dla dzieci.

W naszej pracy opieramy się na sprawdzonych i wiarygodnych pomocach dydaktycznych oraz naukowych. Organami Poradni są Dyrektor Poradni oraz Rada Pedagogiczna. Poradnia posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych. Posiadamy w pełni wyposażoną świetlicę dla dzieci. W naszej pracy opieramy się na sprawdzonych i wiarygodnych pomocach dydaktycznych oraz naukowych.