ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PORADNI

Terapia pedagogiczna

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne

Diagnozowanie dysleksji

Coaching indywidualny

Konsultacje psychologiczne